Wie zijn wij

In 1986 richtte een aantal enthousiaste zangers en zangeressen uit de wijk Peelo in Assen de Peeler Marker Singers op. Dit koor, dat aanvankelijk werd begeleid door dirigent Marinus Scholten, begon met een repertoire van Nederlandstalige liederen, die hoofdzakelijk eenstemmig werden gezongen. Na verloop van tijd veranderde het repertoire. Er werd meer Engelstalig gezongen, er werd een voorzichtig begin gemaakt met meerstemmige stukken en het repertoire werd uitgebreid met populaire popsongs. De Peeler Marker Singers werd hierdoor een van de eerste popkoren in het noorden van het land.

Bij het nieuwe repertoire paste een nieuwe naam. In 1997 werd het koor herdoopt tot Popkoor Peelo. Op zaterdag 28 mei 2011 werd het 25-jarig bestaan van Popkoor Peelo gevierd met een jubileumconcert.

Het koor was al die tijd een werkgroep van wijkvereniging Peeler-Marke. Toen die wijkvereniging werd opgeheven, ging het koor begin 2014 verder als zelfstandige vereniging. Omdat de leden inmiddels al lang niet meer alleen uit Peelo kwamen maar uit heel Assen en daar buiten, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de naam van het koor te veranderen in Popkoor Assen.

Na een aantal dirigentenwisselingen staat Popkoor Assen nu onder leiding van dirigent Junior de Fretes, en het wordt begeleid door pianist Julius Jonker. Het koor werkt samen met hen door aan een vernieuwd repertoire.

Het koor heeft nu zo’n 35 leden die wekelijks repeteren en enkele keren per jaar optreden.